Marmorering

MARMORERING

Kunsten å marmorere startet på 1100-tallet, enten i Tyrkia eller i Persia, men de tidligste marmorerte papirarkene som fremdeles eksisterer, er tyrkiske, fra 1400-tallet. De ble brukt som dekorasjon og dessuten som bakgrunn for offisielle dokumenter og signaturer for å unngå faren for at noen visket ut eller forfalsket innholdet.


Les mer marmoreringshistorie nederst på siden.

Litt marmoreringshistorie