Hovedsiden Bokbinding Verktøy Marmorering Lenker    Kurs


Kontakt meg

Bokbinderfaget

Fra antikken og frem til midten av 1700 tallet var bokbinderfaget ett fag. Myndighetene og det private hadde i større og større grad behov for protokoller. Dette resulterte i at faget delte seg, og man fikk spesialisering av innbinding av protokoller og litteratur. På 1300 tallet og frem til trykkerkunsten blir skikkelig utviklet hadde man også egne verksteder for marmorering. Dette var jo datidens store dekorasjonskunst. Bokbinderfaget som håndverk eksistert fram til midten av 1960 tallet. Da ble det mer og mer maskinene som overtok. I dag er det kun et lite anntall håndbokbinderier igjen i landet.

Gullsnitt

Oppskrift fra tidlig 1900, kan lastes ned i pdf format eller i word format


Brevmappe  Hefting  Egenproduserte gjestebøker
 
Slektsbøker  Fysrstikkesker med forskjellig trykk Gjestebok med trepermer
 
Fotoalbum m. spilledåse etter  reparasjon Protokoll Protokoll Herkulesbeslag
     
Peder Chr. Asbjørnsen  Peder Chr. Asbjørnsen   Snorre praktutgave 

Dagbok med lås

Dagbok med lås

Fotoalbum defekt

 

Ferdig fotoalbum

Stor Bibel